www.kothe-dt.de


Nagy értékő desztilláló berendezések
A Kothe desztillálóberendezések hagyományosan szolid felépítésük mellet kíméletes
cefrefeldolgozást és rendkívül aroma intenzív párlatokat biztosítanak. Ehhez tartozik az
energiatakarékos üzemmód különbözı energiahordozókkal víz- vagy gızfürdın keresztül.
Éppen a vízfürdı hatékony felmelegítését biztosítják a forralócsöves tőztér, a terelılemezek, és nem
utolsósorban a füstgázhıcserélı a lehetı legnagyobb főtıfelülettel és optimális hatásfokkal.
Az egyedülálló üstforma minden Kothe berendezés esetében gondoskodik a hatékony
hıátadásról és emellett a kíméletes desztillációról az óriási gızpáraterével, ami nagy elınyöket
jelent bogyósgyümölcsök, seprı, gabona vagy sör lepárlása esetén.
A speciális keverıvel bármilyen cefre ütemes és teljes lepárlása lehetséges. További elınyt
jelent a Kothe hegesztés a sima és pórusmentes felületekkel és optimális tisztítási lehetıséggel.
Egyedi problémák jelentkezése esetén partnereink segítséget kaphatnak a Kothe cég nagy
tapasztalati anyagából. Így segít a törkölyfızés esetén egy nagyobb srég cefremoslék kifolyó, vagy
egy szállítócsiga a gyorsabb problémamentes moslék kitárolásban, és megakadályozza a gyakran
elıforduló dugulásokat. Hasonlóak érvényesek természetesen a fızıüst töltésekor is.
A Kothe berendezések szíve kezdetektıl fogva az üstön vagy az üst mellett elhelyezett
„SUPER-AROMATOR” finomító oszlop. Ez finomító tányérokat tartalmaz, melyek úgy mőködnek
egyenként, mint egy új desztilláló berendezés és ezeken történik az alkohol dúsítása.
Több évtizedes gyakorlati tapasztalatok és a fejlesztések vezettek el egy módosított
harangtányérhoz, amelynek a speciálisan ráncolt pereme megnövekedett érintkezési felületet
biztosít a gız és a folyadék fázis között. Ebbıl az optimális anyagcsere adódik, ami tányérokon
szabályozható folyadékszinttel együtt garantálja a tökéletes lepárlás lehetıségét.
Ezáltal egyrészrıl ezekkel a desztilláló berendezésekkel az értékes gyümölcs és gabonacefrék
tipikus aroma anyagai tökéletesen kinyerhetık. Másrészrıl megbízható utópárlat újra lepárlást lehet
velük megvalósítani. Az újra fızött utópárlatból kapott párlatok olyan értékesek, hogy alig van
különbség a cefrébıl fızött, és az újrafinomított utópárlat párlatai között. Az összekevert
utópárlatokat úgy újra lehet finomítani, hogy a belılük kifızött alkohol ideális likırgyártási alap
lehet.
Központi jelentıséget van emellett a deflegmátornak, ami a magasabb forrpontú anyagok
leválasztásával az alkohol további tisztítását végzi, amire a különleges építési módjának köszönhetı
lehetı legnagyobb rézfelület teszi alkalmassá. Kérem olvassa el hozzá a mellékletünket a
deflegmátor pontos hatásmódjáról!
A rézfelületekkel és ezek katalitikus hatásával a Kothe cég már régóta foglalkozik, és ezt a
katalizátor fejlesztésével optimalizálta. Egy komplett rézbıl készült desztilláló berendezés
kiegészítéseként a tányéroknak és a deflegmátor mellé egy bizonyítottan kiváló járulékos
segédeszköz áll rendelkezésre ahhoz, hogy a csonthéjas gyümölcsökbıl ilyen úton készített párlatok
a törvényben elıírt határértékeknek megfelelhessenek ú.n. „kék sav és etil-karabamát tartalom
(cianidok, kénvegyületek) tekintetében. Továbbá vizsgálatok igazolják, hogy a nagy réz felületen
desztillált cefrékbıl különösen lágy, kellemes termékek kaphatók.
Beltstraße 3 Geschäftsführer: Ust-IDNr: Bankverbindung:
D-73054 Eislingen Ulrich Kothe DE 145 509 888 Kreissparkasse Göppingen
Tel. +49 (0)7161/817275 Fax +49 (0)7161/817261 Konto: 3 237 454
Internet: www. kothe-dt.de / e-mail: info@kothe-dt.de BLZ 610 500 00
Természetesen ez csak a lepárló készülék állandó tiszta, higiénikus állapota mellett
mőködik. Emiatt minden Kothe lepárló berendezés egy CIP tisztító rendszerrel lett ellátva.
Itt agy nagynyomású szivattyú nyomja az összegyőjtött felmelegedett hőtıvizet speciális
szórófejeken keresztül a tisztítandó helyekre a fızı berendezésben (üst, sisak, tányérok,
deflegmátor, katalizátor). Az így végzett mechanikai tisztítás tisztítószer hozzáadásával
kiegészíthetı és adott esetben hosszabb ideig körforgó rendszerben végezhetı. A katalizátorban
cserélhetı patronok gondoskodnak ugyancsak a könnyő takarításról és a tisztaságról.
Ahol a párlat kondenzálódik egészségügyi okokból már csak nemesacél anyagokat
használunk. Ezért az oldalt felépített hőtı V4A minıségő nemesacélból készül és különösen nagy
hőtıteljesítménnyel rendelkezik, csekély hőtıvíz felhasználással és automatikus hőtıvíz szabályzó
szeleppel vezérelhetı. A párlat kifolyásnál kényelmes magasságban egy saválló epruvetta van
elhelyezve két kamrával a kozmaolaj leválasztáshoz, és egy alkoholméter van elhelyezve az
automatikus elıpárlat elválasztáshoz. A hőtı alsó részén egy csuklóval forgatható konzol van
felszerelve vödör tartónak.
Kézmőves mestermunkákra törekszünk, minden munka megbízható kivitelezése mellett is a
legújabb tudományos eredményeknek és az innovatív ötleteknek az alkalmazásával a desztilláló
berendezések építésénél. Így partnerünk problémájára egyedi megoldásokat találunk és speciális
igényeket is tudunk teljesíteni.


Nyomtatásnál  17.01.2022