deutsch englisch ungarisch spanisch französisch italienisch ukraine

Nagyteljesítményő pálinkafızı berendezés
Egy sokkal masszívabb, különösen hatékony és energiatakarékos speciális változatban épül, minden
főtésmódra és minden cefrére tökéletesen alkalmas.
Vízfürdıköpeny nemesacélból – szigetelésnél- szigetelıköpeny nemesacélból felül vastagon hegesztve.
Beleépítve - hegesztett kapcsolattal - egy masszív rézüst különösen nagy töltıtérrel. A különleges üstforma
hegesztett kivitelben és teljesen sík és alkatrész mentes belsı felülettel-ahogyan a tudatos vízcirkuláció a
nagyfelülető tőztér és az üst között biztosítja a cefre egyenletes felfőtését az egész felületen. Ez által elérhetı
egy optimális hatásfok mellet nagyobb teljesítmény, mintahogyan egyenletes és kíméletes lepárlás magas
kihozatali lehetıség mellett. Az üst melynek tetejére egy keverı építhetı, kívülrıl magas fényőre polírozott
és akár nemesacél lemezzel is beborítható. A jó cefre leereszthetıség és betölthetıség érdekében egy olyan
cefreleeresztı, melybe egy gızbevezetı csatlakozik, és egy ferdén behegesztett betöltınyílás lett kialakítva.
A fedele és a pereme a nyílásnak nemesacélból készült és kényelmesen kezelhetı. A gızvezeték, a
vízállásmutató valamint a TÜV tanúsítással rendelkezı biztonsági szelep sárgarézbıl illetve rézöntvénybıl
készültek. A különösen stabil 10 mm-es falvastagságú feljavított kazánlemezbıl készült tőztér lényegesen
megnövelt főtıfelülettel rendelkezik. A vastagfalú varratnélküli elpárologtató csövek úgy vannak elrendezve,
hogy a tőztér aljától - ahol egy vastag öntöttvas rostély található – a tőztér tetejéig a forró víz közvetlen az
üst közepéig cirkulál és a cefre központosan, lényegesen intenzívebben forr fel. A vízvezetı terelı elemek,
és a füstgázhıcserélı nemesacél borítással a főtıfelületet olyanmódon megnövelik, hogy ez által a
főtıteljesítménynek egy mindenek felett optimális hatásfoka érhetı el. A nemesacéllal borított masszív acél
tőztérajtó és a 40 mm vastag szigetelı lemez rendelkezik egy szerkezettel az égési levegı szabályzáshoz és a
egy csatlakozó szerkezettel a gáz vagy olajégı számára. A füstgázcsappantyú szabályzására egy nemesacél
szerkezet szolgál, melyet használatba vétel elıtt kipróbálunk, hogy megfelelıen mőködik-e.
A közvetlen az üstre, vagy az üst mellé épített „Super-Aromator” a magas aroma tartalmú és finom párlatok
készítéséhez különösen nagy teljesítményő. Az új típusú fızıtányér konstrukció többszörösen megnövelt
rézfelületekkel az összes reflux mennyiséget lényegesen lecsökkenti, mely turbulens áramlásban keveredik,
az anyagkicserélıdés optimalizálódik, és ezáltal egy valóságosabb és kíméletesebb lepárlást valósít meg. A
minden egyes tányéron a felsıállástól a leürítésig fokozatmentes fızıtányérállás-szabályzás egy különösen
kíméletes desztillációt biztosít. Az összes alkohollal érintkezı felület, úgymint a külsı köpeny, a
dupladeflegmátor, a három fızıtányér és a cefrevisszavezetı masszív rézbıl készül. A dupladeflegmátor
nemesacél lezáró fedelét eltávolítva a deflegmátor alkalmanként vízkıteleníthetı, hozzáférhetı. A
dupladeflegmátor egy elıhőtıként mőködik, mielıtt az alkoholpárák a felsı tányérra lépnének, amelyiken
egy hımérı található. A deflegmátor egy háromjáratú csapon keresztül kapcsolható ki-be, igény esetén
teljesen automatikus hőtıvízszabályzással is vezérelhetı. A figyelemmel kísérésekhez, mint pl. belsı tisztítás
4 db kémlelınyílás van Ø145 mm nemesacélból behegesztve, Ø120 mm üveggel, amelynek az alsó részébe
egy horony van elhelyezve, az esetleges maradékok visszafolyást lehetıvé tenni. A nézıüvegek teljesen
cseppmentes tömítését alkohol és hıálló tömítések teszik lehetıvé.
A „Super Aromator” köpenye választható, hogy rézbıl V4A nemesacélból, vagy nemesacéllal borított rézbıl
készüljön. A karimás kötések nemesacélból készülnek süllyesztett csavarokkal. Ezekkel a kapcsolatokkal az
oszlop és az üst közötti kapcsolatokon semmiféle lerakódás nem képzıdhet, és így kívül-belül sima és
problémamentesen tisztítható. A csavarok és a tömítések nem láthatóak.
Az „Super –Aromator” belsı tisztítása, mint ahogy az üsté is problémamentes, és beépített mosófejeken
keresztül egy nyomásfokozó szivattyúval a deflegmátor elmenı melegvizével tökéletesen kitisztítható. Egy
by-pass vezetéken keresztül az üstbıl a szivattyú segítségével az egész berendezés citromsav tartalmú
tisztítószeres oldattal minden lerakódástól fém-tisztára takarítható.
A melléépített hőtı V4A nemesacélból készül, különösen nagy hőtıteljesítménnyel rendelkezik, ami által
rendkívül kicsi a hőtıvíz felhasználása, és egy automatikus hőtıvíz-szabályzó szelep által vezérelhetı. A
pálinka kifolyásnál kényelmes magasságban van egy két kamrás epruvetta az elı-utópárlat leválasztáshoz
amiben egy fokoló van beépítve, és ami automatikus elıpárlat elválasztóval szerelhetı. A hőtı alsó részén
egy elforgatható konzol található, ami vödör tartóként van szerelve.
A meleg hőtıvíz felfogására egy 80-200 l-es nemesacél vízpuffertartály van ráépítve. A vízvezetékcsövek az
egész pálinkafızı berendezésen nemesacélból vannak.
Az egész berendezés lágy – és keményforraszos kötések nélkül készül, hogy a korróziós lehetıségeket mint
javítás igényes eseteket elkerüljük.
A pálinkafızı berendezés felülmúlhatatlan kézmőves csúcsteljesítményben készített, valamint technológiai
szempontból olyan kiforrott, amivel a legmagasabb igények is kielégíthetıek.
Megbízható kézmőves mesterüzemként fejlıdésben vagyunk és mőszakilag vezetı szerepet töltünk be, és
ennek megırzésén fáradozunk, hogy partnereinket teljes megelégedésükre tudjuk kiszolgálni.